Arvskifte

Vad är ett arvsskifte?

Om det finns fler än en dödsbodelägare ska ett arvskifte upprättas. Arvskiftet visar hur arvet efter en avliden person ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Arbetet med ett arvskifte kan påbörjas när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Innan arvskiftet är klart kan inte arvet betalas ut.

Det är viktigt att alla aktuella frågeställningar och juridiska aspekter är reglerade. Om väsentliga delar utelämnas finns en risk att de återkommer som otrevliga överraskningar. En jurist kan hjälpa till att upprätta en korrekt handling – en trygghet för alla inblandade.

Varför ska man ta hjälp med arvskiftet?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan de som har del i dödsboet. Arvskiftet reglerar också andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter såsom skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning sker och vem som utses som aktförvarare.

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare och det är viktigt att detta görs och uttrycks på rätt sätt.

Vad händer om man inte är överens?

Innan arvskifte kan ske måste alla dödsbodelägare enas om hur arvet ska fördelas. Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan man ansöka om att tingsrätten förordnar en skiftesman.

Vad kostar ett arvskifte?

Priser för bland annat arvskifte får du när du kontaktar Verahill.